fastighetsskötsel


Fastighetsskötsel


Har du några synpunkter eller förslag gällande skötsel eller förbättringar i fastigheterna, kan ni kontakta oss via e-mail: info@oddevaldh.se eller telefon 072-708 90 30.


Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Om ni önskar göra egna installationer av tvätt- eller diskmaskin så måste det stämmas av med oss som hyresärd, vi kan i så fall hänvisa er till behörig installatör .


Anmäl skada

Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som snabbt måste avhjälpas är du skyldig meddela detta.


Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden eller dess personal varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir hyresvärden inte ansvarig för skada som orsakats av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.


Målning och tapetsering

Vi på Oddevaldh Fastighets AB är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum, detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar om ni tex målat om på ett sätt som avviker från detta.