Att hyra lägenhet


Att hyra lägenhet

 

Hyra hos oss?

Om du är intresserad av att hyra lägenhet eller lokal hos oss så klicka nedan på intresseanmälan. Efter vi fått in din ansökan placerar vi dig i vår kö.

Intresseanmälan

 

 

Hyresbetalning

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom att vi skickar dig en avi.

 

Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand, och för att få det vänder du dig direkt till oss. Om vi inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan du söka tillstånd hos hyresnämnden.

 

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta lägenheten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, äktenskaps-skillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Liknande förhållanden gäller vid upplösning av sådant samboförhållande som avses i lagen om sambors gemensamma hem.

 

Tillträde

Tillträde till lägenheten får Du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten.

 

Uppsägning

Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

 

Uppsägningsblankett Klicka här >>

 

Utflyttning

Innan du flyttar ut ur din lägenhet finns det en hel del att tänka på. Bland annat är du skyldig att flyttstäda. Läs mer i menyn "tips vid utflyttning".

 

Dödsfall

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning under förutsättning att lägenheten sagts upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Infaller dagen då du ska lämna lägenheten på en helg eller helgdag, blir utflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.