Våra fastigheter


Fastigheter i Dingle

Fastigheter i Munkedal

Strömstadsvägen 13


3 lägenheter:


- 1 Rum & kök

- 2 Rum & kök

- 4 Rum & kök

Strömstadsvägen 15


5 lägenheter:


- 2 Rum & kök

- 3 Rum & kök

- 4 Rum & kök

Strömstadsvägen 16


2 lägenheter:


- 3,5 Rum & kök

- 4 Rum & kök

Strömstadsvägen 17


3 lägenheter:


- 1 Rum & kök

- 2 Rum & kök

- 4 Rum & kök

Strömstadsvägen 24


7 lägenheter:


- 1 Rum & kök

- 2 Rum & kök

- 3 Rum & kök

Genvägen 6


6 lägenheter:


- 1 Rum & kök

- 2 Rum & kök

- 3 Rum & kök

- 5 Rum & kök

Kustvägen 6


4 lägenheter:


- 2 Rum & kök

Änghagevägen 1


4 lägenheter:


- 2 Rum & kök


Änghagevägen 7


4 lägenheter:


- 2 Rum & kök

Stalevägen 83


7 lägenheter:


- 1,5 Rum & kök

- 2 Rum & kök

- 2,5 Rum &kök

- 3 Rum & kök

- 3,5 Rum & kök

- 5 Rum & kök


Samt 1 lokal

Stalevägen 78


5 lägenheter:


- 2 Rum & kök

- 3 Rum & kök

- 5 Rum & kök