Våra fastigheter

Fastigheter i Dingle

Fastigheter i Munkedal

Strömstadsvägen 13

 

I denna fastighet finns det 3 lägenheter.

Strömstadsvägen 15

 

I denna fastighet finns det 5 lägenheter.

Strömstadsvägen 16

 

I denna fastighet finns det 2 lägenheter.

Strömstadsvägen 17

 

I denna fastighet finns det 3 lägenheter.

Strömstadsvägen 24

 

I denna fastighet finns det 7 lägenheter.

Änghagevägen 1

 

I denna fastighet finns det 4 lägenheter.

Änghagevägen 7

 

I denna fastighet finns det 4 lägenheter.

Stalevägen 83

 

I denna fastighet finns det 4 lägenheter och 2 lokaler.